सर्वाधिक बदललेले लेख

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १८:४०, १३ मे २०२१ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. एकनाथांचीं भजनें‏‎ (५०७ आवर्तने)
 2. मुखपृष्ठ‏‎ (१६१ आवर्तने)
 3. पुरणपोळी‏‎ (८८ आवर्तने)
 4. रामदासांचे अभंग‏‎ (५२ आवर्तने)
 5. गाथा १ ते ३००‏‎ (४२ आवर्तने)
 6. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका‏‎ (४० आवर्तने)
 7. मिसळ पाव‏‎ (३५ आवर्तने)
 8. पाव भाजी‏‎ (३२ आवर्तने)
 9. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१०‏‎ (३१ आवर्तने)
 10. बटाट्याच्या काचऱ्या‏‎ (२९ आवर्तने)
 11. ज्ञानेश्वरी/अध्याय पहिला‏‎ (२७ आवर्तने)
 12. मनाचे श्लोक‏‎ (२१ आवर्तने)
 13. ज्ञानेश्वरी/अध्याय दुसरा‏‎ (१९ आवर्तने)
 14. बासुंदी‏‎ (१९ आवर्तने)
 15. गाजर हलवा‏‎ (१८ आवर्तने)
 16. ज्ञानेश्वरी‏‎ (१८ आवर्तने)
 17. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/कोविड-१९‏‎ (१७ आवर्तने)
 18. रामदासांचे पदे‏‎ (१७ आवर्तने)
 19. चिकित्सामक विचार कसा करावा‏‎ (१६ आवर्तने)
 20. दशक सातवा‏‎ (१६ आवर्तने)
 21. ज्ञानेश्वरी/अध्याय चौथा‏‎ (१६ आवर्तने)
 22. ज्ञानेश्वरी/अध्याय तिसरा‏‎ (१५ आवर्तने)
 23. पसायदान(संत ज्ञानेश्वर)‏‎ (१५ आवर्तने)
 24. मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत‏‎ (१५ आवर्तने)
 25. मनाचा खुलेपणा कसा जोपासावा ?‏‎ (१५ आवर्तने)
 26. श्री गणपती स्तोत्र‏‎ (१४ आवर्तने)
 27. बहिणाबाई चौधरी‏‎ (१४ आवर्तने)
 28. कठोर पण सभ्य टिका कशी करावी‏‎ (१३ आवर्तने)
 29. तुकाराम गाथा‏‎ (११ आवर्तने)
 30. ज्ञानेश्वरी/अध्याय नववा‏‎ (११ आवर्तने)
 31. ज्ञानेश्वरी/अध्याय आठवा‏‎ (११ आवर्तने)
 32. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सहावा‏‎ (११ आवर्तने)
 33. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/काळजी कशी घ्यावी?‏‎ (११ आवर्तने)
 34. दासबोध‏‎ (१० आवर्तने)
 35. ज्ञानेश्वरी/अध्याय अठरावा‏‎ (९ आवर्तने)
 36. गीताई अध्याय दहावा‏‎ (९ आवर्तने)
 37. ज्ञानेश्वरी/अध्याय पांचवा‏‎ (९ आवर्तने)
 38. स्टफ्ड कॅप्सिक्म‏‎ (९ आवर्तने)
 39. ज्ञानेश्वरी/अध्याय बारावा‏‎ (८ आवर्तने)
 40. गाथा १५०१ ते १८००‏‎ (८ आवर्तने)
 41. मुक्त ग्रंथसंपदा‏‎ (८ आवर्तने)
 42. अमृतानुभव‏‎ (८ आवर्तने)
 43. ज्ञानेश्वरी/अध्याय सातवा‏‎ (८ आवर्तने)
 44. गाथा ९०१ ते १२००‏‎ (८ आवर्तने)
 45. स्त्रीवाद, संकल्पना आणि सिध्दांकन‏‎ (८ आवर्तने)
 46. जगदगुरु श्री तुकोबाराय यांचे वैकुंठगमनाचे बारा अभंग‏‎ (७ आवर्तने)
 47. गीताई (संपूर्ण)‏‎ (७ आवर्तने)
 48. बास्केट चाट‏‎ (७ आवर्तने)
 49. गीताई अध्याय तेरावा‏‎ (७ आवर्तने)
 50. ज्ञानेश्वरी/अध्याय अकरावा‏‎ (७ आवर्तने)

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).