अलीकडील बदल

येथे जा: सुचालन, शोध

या विकिवर झालेल्या सर्वात अलीकडील बदलांचा या पानावर मागोवा घ्या.

अलीकडील बदलाऐवजी पर्याय
विवरण:
न.पा.
या संपादनाने नवीन पान तयार झाले (नविन पानांची यादी हेही पाहा)
छो.ब.
हे एक किरकोळ संपादन आहे
सां.
हे संपादन एका सांगकाम्याकडून केले गेले आहे
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला
मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पहा.
नोंदणीकृत सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
१३:२६,२२ सप्टेंबर २०१७ पासून सुरुवात करुन, नविन केल्या गेलेले बदल दाखवा.
   

१८ सप्टेंबर २०१७

१६ सप्टेंबर २०१७

  • (फरक | इति.) . . न.पा. वेदातील कवी‎; ०७:१६ . . (+६२३). .196.1.114.191 (चर्चा)(नवीन पान "प्राचीन भारतीय वाङ्मयीन इतिहासाची सुरुवात वैदिक संहितांनी झाल...")
  • (फरक | इति.) . . न.पा. शाळा‎; ०७:१२ . . (+४६२). .196.1.114.191 (चर्चा)(नवीन पान "माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, हराळवाडी हे आहे. म...")
  • (फरक | इति.) . . न.पा. Bhashya‎; ०६:५८ . . (+२७०). .196.1.114.191 (चर्चा)(नवीन पान "भाष्य सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदान...")
  • (फरक | इति.) . . ज्ञानेश्वरी‎; ०६:५५ . . (+२४३). .196.1.114.191 (चर्चा)
  • (फरक | इति.) . . न.पा. दिंडी‎; ०६:५२ . . (+८२४). .196.1.114.80 (चर्चा)(नवीन पान "दिंडी हा शब्द दिंडी दरवाजा , प्रवेशद्वार यावरून आला असावा असे का...")