जुनी पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १८:४०, १३ मे २०२१ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. शोधयंत्राचा शोध‏‎ (१८:०५, २१ जानेवारी २००७)
 2. बराहा मध्ये मराठी कसे टाइप करावे‏‎ (१०:२५, ७ ऑक्टोबर २००७)
 3. ज्ञानेश्वरी/अध्याय दहावा‏‎ (११:२८, १० मे २००८)
 4. ज्ञानेश्वरी/अध्याय चौदावा‏‎ (११:२९, १० मे २००८)
 5. ग्रंथालयशास्त्र‏‎ (१३:५१, २१ डिसेंबर २०१२)
 6. अमृतानुभव‏‎ (०२:११, १९ एप्रिल २०१४)
 7. आदि पर्व‏‎ (०२:११, १९ एप्रिल २०१४)
 8. चांगदेवपासष्टी‏‎ (०२:२१, १९ एप्रिल २०१४)
 9. जगदगुरु श्री तुकोबाराय यांचे वैकुंठगमनाचे बारा अभंग‏‎ (०२:२१, १९ एप्रिल २०१४)
 10. जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज कृत हरिपाठ‏‎ (०२:२१, १९ एप्रिल २०१४)
 11. पसायदान‏‎ (०२:३७, १९ एप्रिल २०१४)
 12. बहिणाबाई चौधरी‏‎ (०२:३७, १९ एप्रिल २०१४)
 13. मनाचे श्लोक‏‎ (०२:३७, १९ एप्रिल २०१४)
 14. मराठी पारिभाषिक संज्ञा आणि संज्ञावली कोश‏‎ (०२:३७, १९ एप्रिल २०१४)
 15. महाभारत‏‎ (०२:३७, १९ एप्रिल २०१४)
 16. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१०‏‎ (०२:३८, १९ एप्रिल २०१४)
 17. श्री गुरुदेव दत्त करुणा पंचपदी‏‎ (०२:४५, १९ एप्रिल २०१४)
 18. श्री समर्थ रामदास स्वामी‏‎ (०२:४५, १९ एप्रिल २०१४)
 19. सिंह आणि उंदीर‏‎ (०२:४९, १९ एप्रिल २०१४)
 20. सहदेव भाडळी‏‎ (०४:१७, १४ एप्रिल २०१७)
 21. मुक्त ग्रंथसंपदा‏‎ (०५:३०, ४ सप्टेंबर २०१७)
 22. शाळा‏‎ (०७:१२, १६ सप्टेंबर २०१७)
 23. वेदातील कवी‏‎ (०७:१६, १६ सप्टेंबर २०१७)
 24. करुणाष्टके‏‎ (११:१६, ३ जुलै २०१९)
 25. उकडलेल्या कैरीचे पन्हे‏‎ (१५:५५, २८ मार्च २०२०)
 26. चांगदेव पासष्टी‏‎ (१५:५५, २८ मार्च २०२०)
 27. पसायदान(संत ज्ञानेश्वर)‏‎ (१५:५५, २८ मार्च २०२०)
 28. रामदासांचे अभंग‏‎ (१५:५६, २८ मार्च २०२०)
 29. रामदासांचे पदे‏‎ (१५:५६, २८ मार्च २०२०)
 30. शोधयंत्राचा शोध - भाग १‏‎ (१५:५६, २८ मार्च २०२०)
 31. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/चाचण्यासाठी रुग्णालये‏‎ (१८:२४, २९ मे २०२०)
 32. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र‏‎ (१७:०४, ७ जून २०२०)
 33. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका‏‎ (०९:३३, २२ जुलै २०२०)
 34. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/काळजी कशी घ्यावी?‏‎ (१६:४९, ९ डिसेंबर २०२०)
 35. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/कोविड-१९संदर्भातील गैरसमज‏‎ (१६:५६, ९ डिसेंबर २०२०)
 36. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/कोविड-१९‏‎ (१६:५७, ९ डिसेंबर २०२०)
 37. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र‏‎ (१६:५७, ९ डिसेंबर २०२०)
 38. कोविड-१९ : साहाय्य-पुस्तिका/चाचण्यांसाठी रुग्णालये‏‎ (१६:५७, ९ डिसेंबर २०२०)
 39. गाथा १५०१ ते १८००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 40. गाथा पारायणाचे प्रारंभी म्हणावयाचे मंगल‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 41. गाथा १८०१ ते २१००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 42. गाथा २४०१ ते २७००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 43. गाथा ३००१ ते ३३००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 44. गाथा १ ते ३००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 45. गाथा ३०१ ते ६००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 46. गाथा १२०१ ते १५००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 47. गाथा २१०१ ते २४००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 48. गाथा २७०१ ते ३०००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 49. गाथा ३३०१ ते ३६००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)
 50. गाथा ३६०१ ते ३९००‏‎ (१७:०६, ९ डिसेंबर २०२०)

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).