शोधयंत्राचा शोध

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

शोधयंत्राचा शोध - भाग १ शोधयंत्राचा शोध - भाग २ - इतिहास शोधयंत्राचा शोध - भाग ४ -आल्टाव्हिस्टा आणि संचारक शोधयंत्राचा शोध - भाग ५ - सूचिकार शोधयंत्राचा शोध - भाग ६ - दर्शनी भाग शोधयंत्राचा शोध - भाग ७ - पुन्हा इतिहास शोधयंत्राचा शोध - भाग ८ - इंकटुमी


'प्रताधिकार मुक्तीची उद्घोषणा'[संपादन]

विकिकर गुरु, १२/१०/२००६ - ०१:०४. » you can't post comments | | १८३ वाचने प्रकटन | वावर मी खाली एक 'प्रताधिकार मुक्तीची उद्घोषणा' साचा सार्वजनिक उपयोगा करिता उपलब्ध करून देत आहे. काही सूचना,उद्घोषणा असतील तर जरूर नोंदवाव्यात.

-विकिकर

प्रताधिकार मुक्तीची उद्घोषणा,

"मी ( नाव: ।टोपण नाव: ) अशी उद्घोषणा करतो की ".........."ह्या शीर्षकांचे या ".... दुव्या "(...या स्रोतांत प्रकाशित) वरील संपूर्ण लेखन/छायाचित्र माझे मूळ लेखन आहे.त्याचा प्रताधिकार माझ्याकडे आहे. इथे नमूद केलेले हे लेखन (पर्याय- .....या संकेतस्थळा वरील माझे सर्व लेखन/छायाचित्र) मी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने , बौद्धिक संपत्ती व प्रताधिकारातून मुक्त करत आहे.या नमूद लेखन/छायाचित्राचा उपयोग कुणीही,माझ्या कोणत्याही बंधना शिवाय,( कायद्यांची इतर बंधने असतीलतर,अशी व्यक्ती, स्व-जबाबदारीवर ) कोणत्याही स्वरूपात वापर सार्वजनिक स्वरूपात करू शकते.

नाव तारीख स्थळ

(टिप: इथे प्रताधिकार म्हणजे copyright & intellectual property right अभिप्रेत आहे.)

फारच उत्कृष्ट घोषणा आहे ही. जीपीएल सारखेच क्रिएटिव्ह कॉमन्सचे जे लायसन्स आहे त्याचे हे मराठी भाषांतर आहे का ?

असो. मी माझी घोषणा इथे लिहितोय.

मी मिलिन्द भांडारकर (मनोगतावरील सध्याचे टोपणनाव: सर्किट, पूर्वीची टोपणनावे: वैद्य, उद्धट, विनम्रट) अशी उद्घोषणा करतो की "अपहरण । शोधयंत्राचा शोध । गांधीजी आणि हुतात्मा भगतसिंग । मनोगतावरची आक्डेवारी । जाज्ज्वल्य कुक्कुटधर्माची प्रार्थना । आणि मी लिहिलेले इतर" ह्या शीर्षकांचे मनोगतावर प्रकाशित वरील संपूर्ण लेखन माझे मूळ लेखन आहे.त्याचा प्रताधिकार माझ्याकडे आहे. इथे नमूद केलेले हे लेखन मी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने , बौद्धिक संपत्ती व प्रताधिकारातून मुक्त करत आहे.या नमूद लेखनाचा उपयोग कुणीही,माझ्या कोणत्याही बंधना शिवाय,( कायद्यांची इतर बंधने असतीलतर,अशी व्यक्ती, स्व-जबाबदारीवर ) कोणत्याही स्वरूपात वापर सार्वजनिक स्वरूपात करू शकते.

मला ह्यात खालील वाक्य टाकावेसे वाटते: माझ्या उपरिनिर्दिष्ट लेखनाचा जोवर धनप्राप्ती किंवा इतर कुठल्याही प्राप्तीसाठी उपयोग करण्यात येत नाही, तोवर त्या लेखनाचा फुकट उपयोग करण्यास माझी संमती आहे. त्या वापरातून वापर करणाऱ्या व्यक्तीला होणाऱ्या सामाजिक क्षतीचा (विशेषत: गांधीजींविषयीच्य लेखांमधून होणाऱ्या क्षतीचा) जिम्मेदार मी राहणार नाही. गांधीविरोधकांनी तुमच्यावर व्यक्तिगत हल्ले केल्यास माझ्याकडे बोट दाखवू नये.

- मिलिन्द[प्रे. सर्किट (गुरु, १२/१०/२००६ - ०२:२८) परफेक्ट ][१]