तीळाची पोळी

विकिबुक्स कडून

साहित्य :-

  1. १ वाटी तीळ
  2. २ वाटी मैदा
  3. १ वाटी तूप
  4. चवीनुसार मीठ
  5. अर्धी वाटी साखर
  6. पाव वाटी काजूचे तुकडे

कृती :-

प्रथम १ वाटी तिळ मिक्सर मधुन बारिक करुन घ्या.त्याच बरोबर अर्धी वाटी साखर मिक्सर मधुन बारिक करुन घ्या.१ पातेले घेउन त्यात २ वाटी मैदा घ्या.त्यात १ वाटी तुप गरम करुन टाका.त्याचा गोळा करुन घ्या.त्याचे लहान लहान गोल करुन घ्या. बारिक करुन घेतलेले १ वाटी तिळ व अर्धी वाटी साखर मिक्स् करुन त्यात पाव वाटी काजुचे तुकडे व चविनुसार मीठ घालुन मिक्स् करुन घ्या. मिश्रण लहान गोल्यात भरुन तयाचि पोलि लाटुन घ्या.तवा गरम करुन त्यात पोलि भाजुन घ्या.