Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/٘शब्दकोश/अनेकभाषिक शब्दकोश/केनेडी ह्यांचा कोश

विकिबुक्स कडून

केनेडी ह्यांचा कोश

[संपादन]

प्रकाशनाचे तपशील

[संपादन]

शब्दकोशाचे स्वरूप

[संपादन]

हा कोश मराठी-इंग्लिश आणि इंग्लिश-मराठी असा उभयलक्ष्यी आहे.

उपलब्धता

[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा

[संपादन]