पंचखाद्ये

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

पंचखाद्ये वा पंचमेवा[संपादन]

गट १- शेंगदाणे, गूळ, बदाम, तूपखोबरे.

गट २- खोबरे, खसखस, खारीक, साखरबेदाणे( खिसमिस) गणेश चतुर्थीला या पंचखाद्याचा नैवेद्य दाखवितात. याचे लाडू किंवा खिरापत करतात.

गट ३- खारीक,खोबरे,डाळे, लाह्या ,पोहे

संदर्भ[संपादन]


[१]

  1. हणमंते श्री.शा. ,संकेत कोश (१९६४)