Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/٘शब्दकोश/अनेकभाषिक शब्दकोश/रानडेकोश

विकिबुक्स कडून

दि ट्वेंटिएट्थ सेंच्युरी इंग्लिश-मराठी डिक्शनरी[संपादन]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

शब्दकोशाचे स्वरूप[संपादन]

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]

विकिमीडिया कॉमन्स[संपादन]

ह्या संगणकीय प्रतिमा पुस्तकाचे आहे तसे स्वरूप दाखवणाऱ्या नाहीत. पुस्तकात शब्दकोशाचा मजकूर प्रत्येक पृष्ठावर दोन स्तंभ करून त्यांत विभागलेला आहे. संगणकीय प्रतिमांत प्रत्येक स्तंभाची स्वतंत्र प्रतिमा देण्यात आलेली आहे.