महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

संदर्भसाधने विविध प्रकारची असू शकतात. ह्यांत शब्दकोश, ज्ञानकोश, सूची, दर्शनिका इ. विविध साधनांचा समावेश होतो.