Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/٘शब्दकोश/अनेकभाषिक शब्दकोश/भारतीय भाषा कोश

विकिबुक्स कडून

भारतीय भाषा कोश[संपादन]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • भारतीय भाषा कोश; केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय,१९८४, नवी दिल्ली
  • भारतीय भाषा कोश; केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, २०१२, नवी दिल्ली
  • भारतीय भाषा कोश; केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, २०१८, नवी दिल्ली
  • भारतीय भाषा कोश; केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (प्रथम ई-आवृत्ती) २०१८, नवी दिल्ली

शब्दकोशाचे स्वरूप[संपादन]

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]