Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/٘शब्दकोश/अनेकभाषिक शब्दकोश/उर्दू-मराठी शब्दकोश

विकिबुक्स कडून

उर्दू-मराठी शब्दकोश[संपादन]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • उर्दू-मराठी शब्दकोश; १ली आ. १९६८; २री आ. १९८९; (पुनर्मुद्रण)१९९९; महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई

शब्दकोशाचे स्वरूप[संपादन]

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]