Jump to content

सामाजिक शास्त्रज्ञांना नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न/जात/चित्रे

विकिबुक्स कडून

सध्या महाराष्ट्रात एकूण ६२% आरक्षण आहे, ते शासकिय शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये दिले जाते.

  Scheduled Castes (SC) (13%)
  Scheduled Tribes (ST) (7%)
  Other Backward Classes (OBC) (19%)
  Special Backward Classes (SBC) (2%)
  Nomadic Tribes – A (Vimukta jati) (3%)
  Nomadic Tribes – B (2.5%)
  Nomadic Tribes – C (Dhangar) (3.5%)
  Economically Weaker Sections (EWS) (10%)

महाराष्ट्रातील प्रवर्गवार लोकसंख्येचे प्रमाण

  Scheduled Castes (SC) (11.81%)
  Scheduled Tribes (ST) (9.35%)
  Other Backward Classes (OBC) (27%)
  Special Backward Classes (SBC) (7%)
  Nomadic Tribes – A (Vimukta jati) (3%)
  Nomadic Tribes – B (2.5%)
  Nomadic Tribes – C (Dhangar) (3.5%)
  Economically Weaker Sections (EWS) (10%)