सुरक्षित पाने

Jump to navigation Jump to search

या पानात,अस्तित्वात असणाऱ्या संरक्षित अशा पानाची यादी आहे.नवनिर्माणापासून संरक्षित शीर्षकांच्या यादीसाठी सुरक्षीत शीर्षके बघा.

सुरक्षित पाने
वेळशिक्का पान संपण्याचा कालावधी सदस्याचे रक्षण करीत आहे रक्षणाची प्राचले कारण
अज्ञात साचा:Delete१,४३४ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिबुक्स:Nospam२,११० बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत, शिडी
१६:१७, १७ डिसेंबर २०२० मुखपृष्ठ३,७५५ बाइटस् अनंत QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१७:५३, ८ मे २०२२ एकनाथांचीं भजनें१९,११,०१४ बाइटस् अनंत QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:०८, ८ ऑगस्ट २०२२ विकिबुक्स:सदस्यनाव बदला७,५५७ बाइटस् अनंत QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत