Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/साहित्य-समीक्षा-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून

साहित्य-समीक्षा-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात साहित्य-समीक्षेतील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • साहित्य-समीक्षा-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, साहित्य-समीक्षा-परिभाषा-कोश-उपसमिती; १९८७; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]