Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/शासन व्यवहार शब्दावली

विकिबुक्स कडून

शासन व्यवहार शब्दावली[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

[भाषा : मराठी > इंग्लिश; लिपी : देवनागरी, रोमी ] शासन-व्यवहार-कोशाचे मराठी > इंग्लिश रूपांतर.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • शासन-व्यवहार-शब्दावली; भाषा-सल्लागार-मंडळ; २००५; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]