महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/शारीर-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

शारीर-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात शारीर (अॅनाटॉमी) ह्या विषयातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • शारीर-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, शारीर-उपसमिती; १९८७; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]