महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/व्यवसाय-व्यवस्थापन-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

व्यवसाय-व्यवस्थापन-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात व्यवसाय-व्यवस्थापन ह्या क्षेत्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • व्यवसाय-व्यवस्थापन-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, व्यवसाय-व्यवस्थापन-उपसमिती; १९९४; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]