Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/वृत्तपत्रविद्या-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून

वृत्तपत्रविद्या-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात वृत्तपत्रविद्येतील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • वृत्तपत्रविद्या-परिभाषा-कोश; २००३; वृत्तपत्रविद्या-परिभाषा-कोश-समिती; १९८३ (पु.मु. १९८७); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]