महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात विकृतिशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • विकृतिशास्त्र-पारिभाषिक-शब्दावली; भाषा-सल्लागार-मंडळ, विकृतिशास्त्र-उपसमिती; २००२; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]