Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/लोकप्रशासन परिभाषा कोश

विकिबुक्स कडून

लोकप्रशासन परिभाषा कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात लोकप्रशासनातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • लोकप्रशासन परिभाषा कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, लोकप्रशासन उपसमिती; १९८७; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]