Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/राजभाषा परिचय (कार्यरूप व्याकरण)

विकिबुक्स कडून

राजभाषा परिचय (कार्यरूप व्याकरण)[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

राजभाषा परिचय या पुस्तकातील व्याकरणपाठ हा भाग वेगळा करून राजभाषा परिचय (कार्यरूप व्याकरण) या पुस्तकाद्वारे प्रकाशित केलेला आहे.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • राजभाषा परिचय (कार्यरूप व्याकरण); १ली आ. १९८८; भाषा संचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]