Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/राजभाषा परिचय

विकिबुक्स कडून

राजभाषा परिचय[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

या पुस्तकात वर्णमाला-परिचय व अंकलेखन, वाचन पाठ, संभाषण पाठ, व्याकरण पाठ, सूक्ष्म अभ्यासाकरिता पाठ, शासन व्यवहारविषयक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दकोश व वाक्यांचा अनुवाद, परिशिष्ट या आठ भागांत राजभाषा मराठीचा परिचय करून दिलेला आहे.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • राजभाषा परिचय; मराठी भाषा प्रशिक्षण सल्लागार मंडळ; १ली आ. १९६८; २री आ. १९८२; (पु. मु.) १९८८; (पु. मु.) २००९;भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]