महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/रसायनशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

रसायनशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात रसायनशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • रसायनशास्त्र-परिभाषा-कोश; आ. २री (सुधारित) भाषा-सल्लागार-मंडळ, रसायनशास्त्र-उपसमिती; १९९५; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]