Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/मानसशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून

मानसशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात मनोविज्ञानातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • मानसशास्त्र-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, मानसशास्त्र-परिभाषा-कोश-उपसमिती; १९९१; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]