Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/मराठी लघुलेखन

विकिबुक्स कडून

मराठी लघुलेखन[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

मराठी लघुलेखन करण्यास उपयुक्त असे विविध पाठ या पुस्तकात समाविष्ट आहेत.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • मराठी लघुलेखन; भाषा-सल्लागार-मंडळ; १ली आ. १९६३; २री आ. १९७५; ३री आ. १९८२; (पु. मु.) १९८४; ४थी आ. १९८६; ५वी आ. १९९७; ६वी आ.२००९; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]