महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/मराठी टंकलेखन प्रवेशिका

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी टंकलेखन प्रवेशिका[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

मराठी टंकलेखन प्रवेशिका ही टंकलेखनाचा अभ्यास कसा करावा याचे दिग्दर्शन करणारी पुस्तिका आहे.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • मराठी टंकलेखन प्रवेशिका; भाषा-सल्लागार-मंडळ; ५वी आ.१९९३; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]