महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात भौतिकशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली; भाषा-सल्लागार-मंडळ; २००६; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]