महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/प्रशासन वाक्प्रयोग

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

प्रशासन वाक्प्रयोग[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या पुस्तकात प्रशासनातील इंग्लिश संज्ञा आणि वाक्प्रयोग ह्यांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहे. तसेच मराठी पर्यायांच्या मूळ इंग्लिश संज्ञा आणि वाक्प्रयोगही देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी आणि मराठी > इंग्लिश; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • प्रशासन-वाक्प्रयोग; भाषा-सल्लागार-मंडळ; १९६४ (पु.मु. २००३); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]