महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/प्रशासनिक लेखन

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

प्रशासनिक लेखन[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

यामध्ये प्रशासनिक लेखन सुलभतेने करण्यासाठी प्रशासनिक लेखन : दिशा व स्वरूप, मसुदे व टिप्पणी लिहिण्यासंबंधी सूचना, टिप्पणी लेखन, पत्रलेखन इ. विविध विभाग समाविष्ट केले आहेत.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • प्रशासनिक लेखन; भाषा-सल्लागार-मंडळ; आ.१ली १९६६; आ.२री (सुधारित) १९९२; (पु.मु.२०००); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]