महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/प्रमाणलेखन नियमावली

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

प्रमाणलेखन नियमावली[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

प्रमाणलेखन नियमावलीत शुद्धलेखनाचे नियम, वाक्यरचना, शब्दयोजना, विशेषण-विशेष्य संबंध, विशेषण-विशेष्याचा लिंग-वचन संबंध, वाक्यातील नाम व सर्वनाम यांचा लिंग-वचन संबंध आणि लेखनदोष हे भाग समाविष्ट आहेत.

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • प्रमाणलेखन नियमावली; आ.१ली; भाषा-सल्लागार-मंडळ; १९८७ (पु.मु. १९९३) (पु.मु. २०१२); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]