Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/पदनाम कोश

विकिबुक्स कडून

पदनाम कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात शासनव्यवहारातील विविध इंग्लिश पदनामांचे तसेच संस्था, कार्यालये, मंडळे ह्यांच्या नावांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहे.[भाषा : इंग्लिश > मराठी आणि मराठी > इंग्लिश; लिपी : रोमी, देवनागरी] कोशाची विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे.

  • पदनामांची सूची (इंग्लिश > मराठी)
  • पदनामांची सूची (मराठी > इंग्लिश)
  • संस्था, कार्यालये, मंडळे इत्यादींची सूची (इंग्लिश > मराठी)
  • संस्था, कार्यालये, मंडळे इत्यादींची सूची (मराठी > इंग्लिश)

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • पदनामकोश; आ. २; भाषा-सल्लागार-मंडळ; १९९०; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]