महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/न्याय व्यवहार कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

न्याय व्यवहार कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात विधिव्यवहारात वापरण्यात येणारे इंग्लिश पारिभाषिक शब्द, वाक्प्रयोग, शब्दसमुच्चय ह्यांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • न्यायव्यवहारकोश; विधि-अनुवाद-व-परिभाषा-सल्लागार-समिती; २००८; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]