Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/धातुशास्त्र परिभाषा कोश

विकिबुक्स कडून

धातुशास्त्र परिभाषा कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात धातुशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • धातुशास्त्र परिभाषा कोश; भाषा सल्लागार मंडळ, धातुशास्त्र उपसमिती; १९८९; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]