महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/तत्त्वज्ञान-व-तर्कशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

तत्त्वज्ञान-व-तर्कशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात तत्त्वज्ञान आणि तर्कशास्त्र ह्या दोन क्षेत्रांतील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • तत्त्वज्ञान-व-तर्कशास्त्र-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ; १९७६ (पु.मु. २००९); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]