महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/जीवशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

जीवशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र ह्या दोन क्षेत्रांतील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • जीवशास्त्र-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, वनस्पतिशास्त्र-परिभाषा-उपसमिती आणि प्राणिशास्त्र-परिभाषा-उपसमिती; १९८४; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]