महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/ग्रंथालयशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

ग्रंथालयशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात ग्रंथालयशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • ग्रंथालयशास्त्र-परिभाषा-कोश; आ.१ली ; भाषा-सल्लागार-मंडळ, ग्रंथालयशास्त्र-उपसमिती; १९७४; भाषासंचालनालय; मुंबई
  • ग्रंथालयशास्त्र-परिभाषा-कोश; आ.२री (सुधारित); भाषा-सल्लागार-मंडळ, ग्रंथालयशास्त्र-उपसमिती; १९९४; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]