Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/गणितशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून

गणितशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात गणिताशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • गणितशास्त्र-परिभाषा-कोश; आ.१ली; भाषा-सल्लागार-मंडळ, गणितशास्त्र-उपसमिती; १९७५; भाषासंचालनालय; मुंबई
  • गणितशास्त्र-परिभाषा-कोश; आ.२री (सुधारित); भाषा-सल्लागार-मंडळ, गणितशास्त्र-उपसमिती; १९९७; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]