Jump to content

महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली

विकिबुक्स कडून

कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात कृषिशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली; भाषा-सल्लागार-मंडळ; २००९; भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]