महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/शब्दावली/अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश[संपादन]

स्वरूप[संपादन]

ह्या कोशात अर्थशास्त्रातील इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञांचे मराठी पर्याय देण्यात आले आहेत. [भाषा : इंग्लिश > मराठी; लिपी : रोमी, देवनागरी]

प्रकाशनाचे तपशील[संपादन]

  • अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश-उपसमिती; १९८७; भाषासंचालनालय; मुंबई
  • अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश; भाषा-सल्लागार-मंडळ, अर्थशास्त्र-परिभाषा-कोश-उपसमिती; २०१२ (पुनर्मुद्रण); भाषासंचालनालय; मुंबई

उपलब्धता[संपादन]

संगणकीय प्रतिमा[संपादन]