महाजालावरील मराठी साधने/संदर्भसाधने/ज्ञानकोश/सर्वसाधारण/विश्वकोश

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी विश्वकोश[संपादन]

मराठी विश्वकोश हा सर्वसाधारण स्वरूपाचा ज्ञानकोश आहे. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिति मंडळाच्या द्वारे तो प्रकाशित करण्यात आला असून तो महाजालावर उपलब्ध आहे.उपलब्धता[संपादन]

शोधसुकर स्वरूप[संपादन]