विकिबुक्स चर्चा:प्रचालक

Page contents not supported in other languages.
विषय जोडा
विकिबुक्स कडून

Admin and Interface admin for User:QueerEcofeminist[संपादन]

  • I am already working on mrwikisource as admin and have done some work till now, I was thinking if we could bring more gadgets, tools, templates to help users working on this wiki and check for possibilities getting more users.
  • mrwikibooks needs active local admin to,
    • Maintaine main page, help pages, templates, tools gadgets.
    • categorization tools, citation tools and many basic administrative tasks are awaiting attention of someone who speaks project language.

मराठी विकिस्त्रोतावर मी प्रचालक आणि तोंडवळा प्रचालक म्हणून काम करत आहे. मला विकिपुस्तकावरही काम करण्याची इच्छा आहे आणि येथे काही सुधारणा करता येतील, काही मुलभूत साचे, मदत पाने, मुख्य पाने सुधारणे आणि त्यात बदल करणे, पहिल्यापासून अनेक नविन अवजारे आणणे आणि त्यातून कामे करणाऱ्या सदस्यांना मदत होईल अशी सोय करणे. तसेच मराठी भाषिक स्थानिक प्रचालक असल्याने येथे अनेक बाबीं सुधारल्या जातील आणि सद्दस्यांना सक्रिय करण्यास मदत होईल. म्हणून समुदायाने मला पाठींबा द्यावा ही विनंती. --QueerEcofeminist (चर्चा) १३:२६, ५ डिसेंबर २०२० (UTC)Reply

Admin and Interface admin for User:QueerEcofeminist[संपादन]

  • Like my earlier request to community, I again want to ask for admin and interface admin rights on this wiki to continue maintaining this project and bring more improvements.
  • Currently there are very less active users and the project really needs to improved at the level of gadgets, templates and content organization.
  • So I would like to request to community here to support me.

मला या आधीही एकदा प्रचालक अधिकार मिळाले होते आणि मी काही काम केले ही आहे, तसेच परत मिळाल्यास मी आणखीन काम करु इच्छित आहे. thanks QueerEcofeminist (चर्चा) ०७:३७, ४ जुलै २०२१ (UTC)Reply