विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/2

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search
'इत्यादी' व 'ही' हे शब्द दीर्घांन्त लिहावेत . 'अन्' हा शब्द व्यंजनान्त लिहावा.पहा शुद्धलेखनाचे नियम .