विकिबुक्स:मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत/1

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search
मराठी प्रमाणलेखनाचे संकेत :
कवीला र्‍हस्व-दीर्घाच्या बाबतीत पद्यात वृत्ताचे बंधन पाळताना शुद्धलेखनाचे नियम काटेकोरपणे पाळणे शक्य नसल्यास तेवढ्यापुरती मोकळीक असते.