गच्चीवरील बाग/नेहमी पडणारे प्रश्न

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search
  • कोणती झाडे मी कुंडीत लावू शकतो?
  • फ़ळझाडे कुंडीत लावता येतात का?
  • शोभेची झाडे कि उपयोगाची झाडे?
  • तण समस्या कि उपाय?
  • मुंग्या समस्या कि उपाय?
  • बिना मातीचे बागकाम किती सफ़ल?