साचा:गौरव

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

गौरव,
आपल्या मराठी विकिबुक्सवरील योगदानाबद्दल, विशेषतः योगदानाची कदर म्हणून सर्व मराठी विकिबुक्सन्स तर्फे तुम्हाला हे निशाण बहाल करीत आहे.

मराठी विकिबुक्सवरील योगदानाबद्दल

विकिबुक्स चमू