साचा:अशुद्धलेखन

विकिबुक्स कडून


या लेखाचे शुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरण मराठी विकिपीडियासाठी अनुकूल नाही. कृपया लेख तपासून शुद्धलेखन करावे. हा साचा अशुद्धलेखन किंवा/आणि मराठी व्याकरणविषयक चुका आढळल्यास वापरला जातो. नेहमी होणाऱ्या चुकांबद्दल या पानावर माहिती आहे. या संबंधी अधिक चर्चा करायची असल्यास अथवा काही शंका/ प्रश्न असल्यास कृपया चर्चापान वापरावे.


कधी वापरावा?[संपादन]

लेखात अशुद्ध लिहिलेला / व्याकरणदृष्ट्या अयोग्य मजकूर वा शीर्षक असल्यास हा साचा वापरावा. १ हा पॅरामीटर दिल्यास ज्या तारखेपासून हा नोंदवला गेला आहे, ती तारीखदेखील दिसते.