सत्तु

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

हा एक् अत्यन्त् पोउश्तिक् पदार्थ् आहे. उत्तर भारतात् हा प्र्कार् महत्वाचा आहे.