वालाची उसळ

विकिबुक्स कडून

वालाला मोड आणून केलेल्या उसळीला वालाची उसळ म्हणतात.

वालाची उसळ पाक कृती[संपादन]