बर्फी

विकिबुक्स कडून
Jump to navigation Jump to search

बर्फी ही खवा आणि साखर वापरून तयार केली जाणारी मिठाई आहे. यात अनेकदा खाण्याचा रंग टाकतात. मग चौकोनी आकाराच्या अल्युमिनीयमच्या ट्रे मध्ये त्यास थापतात व त्याच्या चाकूने/सुरीने वड्या पाडतात.