Jump to content

बटाटा भजी

विकिबुक्स कडून

पहिल्यांदा बटाटे कापून घेणे ,बेसनाचे सारण तयार करून त्यात कापलेले बटाटे ,मीठ ,चटणी टाकून घेणे ,गरम तेलात तळणे.